Vision och tankar om Humlebäck

Humlebäck ska inspirera människor att leva levande liv. Vi ska visa i ord och handling hur människor som får sina behov tillgodosedda, bidrar till världen med större glädje och autenticitet. Vår livsuppgift är att ta hand om planeten och dess innevånare genom att leva liv där vi utvecklas och njuter av att ge vårt bästa dagligen.

webbsommar04.jpg

Vi är inga fundamentalister utan tar med glädje in ny kunskap.

Vår viktigaste uppgift är att vara i kontakt med livet och kärleken på en konkret fysik nivå inne i kroppen, känna glädjen och tacksamheten dagligen. Våra kursövningar ger besökare en förståelse för att den existentiella kärleken bor inne i kroppen och livet utanför våra ögon bara är en direkt spegelbild av hur mycket kärlek och tacksamhet vi hittar inne i oss själva.

Humlebäck är en sagolikt vacker värmlandspärla som öppnar ögonen på trötta besökare som söker större mening och sann gemenskap.

På Humlebäck arbetar vi som bor här 4 timmar om dagen. Vårt arbete upplevs som ett tjänande av moder jord. Vi visar vägen till arbetsglädje för besökare som bränt ut sig på ohälsosamt och meningslöst arbete eller inspirerar de som inte lärt sig det praktiska arbetets meningsskapande perspektiv.

På gården byggs vackra hus med en prägel av gammal värmländsk byggnadskonst, varvat med de nyaste och modernaste tekniklösningarna. Vi visar vägen hur man kan både odla naturriktiga grönsaker och äta från skogen. Humlebäck är välkänt och välbesökt av människor som vill öka ansvarstagandet för sig själv och för planeten.